ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS,
έχει αναπτύξει συνεργασίες με τους παρακάτω:

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ΕΛΜΕΠΑ
Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣΡ
Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣΡ