Ποιότητα plus   ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

"Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία"
στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

περισσότερα...

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ακολουθείστε τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού μας.
περισσότερα...

H KOIN.Σ.ΕΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS

Ο Συνεταιρισμός μας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία». Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης εστιάζουμε σε δράσεις για την προώθηση της αειφορίας ,της κοινωνικής αλλά και οικονομικής ισότητας ενώ παράλληλα και στην προστασία και την ανάπτυξη των κοινών αγαθών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς και καταξιωμένους επαγγελματίες.

Συνεργασίες

  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ΕΛΜΕΠΑ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ΕΛΜΕΠΑ

Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣΡ

Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣΡ