Ποιότητα plus    ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
"Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία"
στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.
ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Ακολουθείστε τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού μας.
περισσότερα...
Previous slide
Next slide
Έλεγχο & βελτίωση
της ποιότητας στα τρόφιμα
ΚΟΙΝΣΕΠ Ποιότητα Plus, Έλεγχο & βελτίωση της ποιότητας στα τρόφιμα
Έρευνα
και εκπαίδευση
ΚΟΙΝΣΕΠ Ποιότητα Plus, Έρευνα και εκπαίδευση
Ευεξία
και Ευζωία
Ευεξία & Ευζωία

H KOIN.Σ.ΕΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS

Ο Συνεταιρισμός μας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία». Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης εστιάζουμε σε δράσεις για την προώθηση της αειφορίας ,της κοινωνικής αλλά και οικονομικής ισότητας ενώ παράλληλα και στην προστασία και την ανάπτυξη των κοινών αγαθών. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς και καταξιωμένους επαγγελματίες.

Νέα και Δράσεις

Συνεργασίες

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ΕΛΜΕΠΑ
Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ
Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ