Συνεργασίες

Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS,
έχει αναπτύξει συνεργασίες με τους παρακάτω:

  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ΕΛΜΕΠΑ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | ΕΛΜΕΠΑ

Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣΡ

Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου ΑΣΡ