Συμβουλευτικές παγκρήτιου Διαγωνισμού 10/7/21-30΄/7/21

Συμβουλευτικές παγκρήτιου Διαγωνισμού

Για τη Βελτίωση τις συνολικής ποιότητας του Κρητικού ελαιολάδου η Κοινσεπ παρείχε δωρεάν οργανοληπτική αξιολόγηση των ελαιολαδών που συμμετείχαν στον παγκρήτιο διαγωνισμό.