Συναντήσεις με μονές και δημάρχους για την ανάδειξη της ποικιλίας της Χοντρολίας 22/9/22

Συναντήσεις με μονές και δημάρχους για την ανάδειξη της ποικιλίας της Χοντρολίας 22/9/22